התעודה היא כמו מראה - ברכה לקבלת תעודותמדי בוקר, כל בן ובת,
אל תוך המראה מעיפים מבט.
הבגד מותחים, השיער מסדרים,
במראה מסתכלים ואת ההופעה משפרים.
כמו המראה, כך גם התעודה,
היא מראה למצבנו בלימודים ובחברה.
אם הצלחת, היא מחייכת ואומרת:
"המשך בדרך זו ללכת"...
אך אם לא הצלחת,
דע, יש צורך לשפר במחצית הבאה.

זכרו…
התעודה היא כמו מראה עבורנו,
לא משפרים אותה,
אלא משפרים את מעשינו.

[אפשר להוסיף מזרק - צ'ופר - ולכתוב:
לרשותך "זריקת מרץ שתסייע בהמשך הדרך"]

מאמינה בך -
המורה ___

 

© 27-05-2024 אתר הברכות הישראלי