ברכת הביתבזה השער

לא יבוא צער

בזאת הדירה

לא תבוא צרה

בזאת הדלת

לא תבוא בהלת

בזאת המחלקה

לא תבוא מחלוקת

בזה המקום

תהי ברכה ושלום

 

© 24-01-2021 אתר הברכות הישראלי