ברכת תשובה על ברכה יפה
כמה יופי ואצילות יש במה שכתבת,
כמה גדולה וגובה,
כמה רוך ותשוקה,
כמה אהבה וכמיהה,
כמה שלווה והשלמה,
כמה מיזוג ויחד,
כמה אני ואת...

כך שכל מה שנותר לי הוא
לחסות בצלם של דברייך,
להתחמם לאורם,
ולהחזיר לך את כל אשר העברת לי.

 

© 22-01-2019 אתר הברכות הישראלי