ברכת בת מצווה מהורים המאושרים
בהגיעך לגיל מצוות,
רצינו לאחל לך את כל הברכות;

שיהיה לך רק אושר בחיים
ושתמיד תצליחי לעזור לאנשים!
שחייך יחלפו בנעימים
ושלא יהיו סכסוכים עם ההורים.

_____ שלנו, לך נאחל-
שירבו כמותך בישראל!

אותך אוהבים,
ההורים המאושרים.

 

© 18-08-2022 אתר הברכות הישראלי