ברכות למשלוח מנותבחודש אדר, בימים הקרים,
חל יום נהדר בשם "חג פורים"
מסביב יש אווירה שמחה וכולם מתחפשים,
יש נסיכה, פרפר וגם זוג חתולים,
צחוק, צהלה וילדים מאושרים.
ואני לכם אורזת סלסלת ברכות,
מאחלת אהבה במשלוח מנות,
אור ואורה, אושר, שמחה,
קשורים יחד בסרט אחווה!
פורים שמח!

 

© 19-04-2021 אתר הברכות הישראלי