ברכה לשבת קודש ולשבוע טובהנה השבת באה במהרה - וכולנו מחכים לנשמה היתרה .
כולן מזדרזות להדליק הנרות, לשפוך תפילות לפני בורא כול הנשמות.
שיתן לכולנו חיים ארוכים ושלווים ויפקדנו בפקודת ישועה ורחמים.
שיזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים, אנשי אמת בה' דבקים
יהי רצון שישמע קולנו ה' אלוקינו - ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו.

והנה שבוע חדש כבר בפתח - לאחר השבת שהסירה המתח.
הזדמנות מעולה להתחלה מועילה
התחלה שתקרב אותנו אל כנפי השכינה.
בתפילה כנה לאב הרחמים
נבקש את האמונה בליבנו להעצים,
שנהיה שמחים ומאושרים לעולמים,
ושיהיה לכולנו שבוע מקסים!

שבת שלום !

 

© 19-04-2021 אתר הברכות הישראלי