ברכת קצרה לבר מצווהל____ היקר מזל טוב לרגל בר המצווה.
הרבה הצלחה, בריאות, אושר ופרנסה.
לפני קריאת התורה,
אגידה נא זאת התפילה:
"יאיר ה' דרכי
בדרך סלולה וישרה
אהיה אני כאבותיי: אברהם יצחק ויעקב.
קול פעמונים יתנגן מזאת הקריאה"
הרבה מזל טוב והצלחה.

 

© 18-01-2020 אתר הברכות הישראלי