חמשיר לרופא המשפחהתקצר היריעה להביע לך מילות הערכה
ותשומת לבך ראויה לתודה ולברכה.

על המעקב הסדיר והטיפול המסור,
שאתה מקדיש לי ומהם לא תסור.

עם היחס האישי והסבלנות הרבה,
הטיפול הנכון שמסיר כל דאבה.

טיפולך את כאבי משכך,
ומאפשר לי להמשיך לחייך.


 

© 03-07-2022 אתר הברכות הישראלי