יום הולדת לאמאכל מה שאפשר להגיד כבר נאמר,
אבל תדעי שזה עוד לא נגמר.
את אמא עם שמחת חיים ויופי
ובך גם טוב האופי.
אני אותך אוהבת
כי את אמא לתפארת.
אל תפסיקי לחייך
ולפזר חום ואהבה לכל הנמצא בקרבתך.

 

© 27-02-2021 אתר הברכות הישראלי