אחריותהמילה אחריות היא מילה מדהימה!

ראשית, היא מתחילה ב-א ומסתיימת ב-ת.
והכוונה שמישהו לוקח אחריות היא צריכה להיות כוללת מההתחלה עד הסוף.

שנית, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת כלומר:

א - הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

אח - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי
הכוונה למעגל הקרוב אלי - עניי עירך קודמים.

אחר - השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר - והכוונה היא לכל אדם.

אחרי - ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרי.

אחריו - אמונה . יש כאלו שיגידו אלוהים, יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית.

ולבסוף אחריות .

ומה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו היא שיש חשיבות לסדר:
אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו...

 

© 18-08-2022 אתר הברכות הישראלי