משפט פרידה לסיום הצבאהצבא נשאר מאחור
אך אותך תמיד אזכור
ועוד מילות פרידה
שיהיה בהצלחה

 

© 03-07-2022 אתר הברכות הישראלי