שנת הנאהשיר שנכנס אל שנה חדשה
מביא בה שמחה ומביא לה ברכה
צליל שזורם לתוך הנשמה
מביא לה אושר מביא הנאה
שהזמר יהיה שורה בביתכם
ומנגינה מאירה את חייכם
שתהא זו שנה של כיופים ועוד
תהא בשבילכם מיוחדת מאוד

 

© 25-09-2022 אתר הברכות הישראלי