כשמתפצלות הדרכים - ברכה לחברה טובהבחורה מיוחדת שיש בה הכל
חברה שאוהבת וחושבת בקול
להקשיב, לספר, לצחוק ולבכות
בשבילים היפים ובדרכים הקשות.
תמיד את איתי לא חשוב המיקום,
את ואני בכל היקום.
חברות הכי טובות מגיל אפס, כמעט
וזה אולי הרבה אבל גם קצת מעט.
וגם אם יפרידו בינינו שבילי החיים
ויובילו אותנו למחוזות אחרים
הקרבה שבלב, האהבה שבפנים,
יעמדו לצידנו וישמרו על גחלים
שימשיכו לשמור על ניצוץ חברותנו
שבדרך שנבחר יעמדו לצידנו...

 

© 06-12-2021 אתר הברכות הישראלי