ברכה להורים הטרייםלכבוד הולדת בנכם המתוק
נאחל לכם צרור ברכות לרוב:
שיגרום לכם לחייך - ולא ממבוכה!
שיביא הרבה נחת, לכל המשפחה!
שביתכם יימלא צחוק ושמחה
וגידולו לא יביא הרבה טרחה...
הרבה בריאות נאחל לתינוק הקטן,
שתזכו לגדלו בנחת כמובן!
המון מזל טוב!

 

© 18-08-2022 אתר הברכות הישראלי