תפילה לשמח חתן וכלהיהי רצון מלפניך השם ואלוקינו ואלוקי אבותינו,
שתשרה שכינתך בבית הזה,
ותסייע לחתן ולכלה לבנות בית בששון ושמחה.
בית שישרו בו תמיד הגילה והרינה הדיצה והחדווה.
בית מלא קדושה וטהרה.
בית מלא בברכת השם.
בית שמקרב גאולתם של ישראל.
אנא השם זכה את החתן והכלה לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות.
זכה אותם לשמוח אחד בשני.
זכה אותם בפרנסה טובה.
זכה אותם בבנים ובנות בריאים ושלמים.
אנא השם, זכה אותנו לשמח לב החתן והכלה ויתקיים בנו:
"כל המשמח חתן וכלה כאילו הקריב תודה וכאילו בנה חורה מחורבות ירושלים".
ותתקיים בהם ובכל עם ישראל השמחה הזו,
ותרבה ותעלה מעלה מעלה בלי הפסק,
שנזכה לגאולה שלמה".
אמן כן יהי רצון.

 

© 18-08-2022 אתר הברכות הישראלי