הרי את מקודשת לי מולדת

הרי את מקודשת לי מולדת,
כדת משה וישראל,
שפחה שחה,כורעת ואובדת,
אני לך בעל וגואל.
ורחקו ממך מבלעיך,
בחיי ובמותי.
אני ראשי אליך בחייק הרייך
את בדמי לעד תחיי.

לקראתך,מלכה ליבי,
חרד עת,
תפארתך פי ימלל.
הרי את מקודשת לי מולדתי,
כדת משה וישראל
רקעים ותמונות בנושא "יום העצמאות"