ברכה לסוכות בסגנון דתי

לרגל הרגל האחרון בשנה
(אם מונים לפי הדרכת המצווה הראשונה)
נרצה לברך אתכם יקירינו,
שתזכו לקרבן חגיגה בבית מקדשנו.

רבותינו המשילו את ארבעת המינים,
לצדיקים רשעים וגם בינוניים,
והן דבר ידוע לחכם וגם לבור,
ששלוש כתות אלו - בראשי תיבות "ציבור".

אז נתאגד יחדיו, כפי שהתורה ציוותה,
אתרוג, הדס, לולב וערבה שנחבטה,
כך ה' יפרוס עלינו סוכת עורו של לוויתן
ונאמר אמן מגדול ועד קטן.
רקעים ותמונות בנושא "סוכות"