תזכורת כיסופים לציון לרגל יום העצמאות

ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב
איך אטעמה את אשר אוכל ואיך יערב?
איכה אשלם נדרי ואסרי,
בעוד ציון בחבל אדום
ואני בכבל ערב?
יקל בעיני עזוב כל טוב ספרד
כמו יקר בעיני ראות עפרות דביר נחרב
רקעים ותמונות בנושא "יום העצמאות"