אורות קטנים של כוח - ברכה של תקווה

אורות קטנים של אושר,
עם כל חיוך או נשיקה.
אורות קטנים של נחת,
עם כל בוחן או הצלחה.
אורות קטנים של כוח,
עם כל מבט אמיץ,
עם כל צעד נגד כולם,
עם כל התרסה אל מול העוולם...
אורות קטנים של כוח,
הנותנים לי תקווה,
שיש עוד מקום לשנות,
שיש עוד עם מי להשתנות,
לטובת כולנו...
רקעים ותמונות בנושא "חנוכה"