יעוד האדם

"דע לך שכל רועה ורועה,
יש לו ניגון מיוחד משלו...

לפי העשבים ולפי המקום ששם הוא רועה.
לכל בהמה יש עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו.
לכל עשב ועשב יש לו שירה משלו.
ומשירת העשבים נעשה הניגון של הרועה
וע"י שהרועה יודע את הניגון, הוא נותן כוח בעשבים, ואזי יש לבהמות כוח לאכול..."

רועה יקר,
שתזכה לנגן את הניגון המיוחד שלך,
לפי העשבים ולפי המקום ששם אתה רועה.
רקעים ותמונות בנושא "יום הולדת"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net