ברכות לשנה החדשה - נוטריקונים לשנת תשע"ב


תהיה שנה עשירה בברכות


תהיה שנה עשירה במצוות


תהיה שנה עשירה בעשייה


תהיה שנה עשירה בהצלחות


תהיה שנה עשירה בבריאות


תחל שנה
עם ברכות


תחל שנה עם בטחון


תחל שנה עם ברכותיה


תחל שנה עם בטחון


תהיה שנת עליה ברוכה


תהיה שנת עליה בציונים


תהיה שנת עליה בלימודים


תהיה שנה עטורה בנצחונות


תהיה שנת עמידה במשימות


תהיה שנת עבודה בשמחה


תהיה שנה עם בריאות


תהיה שנה עם בטחון


תהיה שנה עטורה בהצלחות


תפרוס שלום על בנינו


תשכין
שלום עולמים בארצנו


תשכין
שכינתך על בניך


תן שלום עולמים בארצנותברך
שארית עמך בישראל


תשמור שארית
עמנו בגולה


תשיב שכינתך
לעירך ברחמים


תחזינה שובך
עין בעין


תשפות שלום
על בניך


תאיר שדי
עינינו בתורתך


תשמיד שונאינו
עם בוגדינו


תתקבל שוועת
עמך במרומים


תחיש שחרור
עשוקים בשביתפילתנו שמע – עננו ברחמים


תרבה שמחה על בניך


תרעיף שלום עלינו בברכותיך


תשית שלום על בתינו


תן שבע בעולם


תן שלום עולמי במלכויות


תרבה שפע עלינו בברכותיךאיחולים
אישיים...תמצא שידוך עם בחורה


תהיי שמחה עם בחירך


תסיים שנת עבודה בהצלחה


תהי שנת עבודה ברוכה


----------------------------------------------------------------------
גימטריה לשנת תשע"ב:
יבוא שלום לארצנו = 772 = תשע"ב.
----------------------------------------------------------------------
מאת רחמים שר שלום מחבר הספר "שערים ללוח העברי"
רקעים ותמונות בנושא "ראש השנה"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net