לייק למדינת ישראל / מה אני אוהב בישראל?

החל בחומר האנושי,
בואך אקלים קיצי ורוב הזמן אביבי,
דרך מוזיקה עשירה ומגוונת,
כל תו מרעיד ברטט,
קדם, ים ונגב ולב הצפון גם,
נוף שונה מכל העולם!

יש יפות ממנה ואף פחות,
אך אין יפות כמוה.
על כל גווניה, הזוהרים והמזהירים פחות,
בכל פרמטר אפשרי ,בו היא נבחנת,
הרי היא, היא המיוחדת.
לרע ולטוב עלי אדמותיה,
הרי נתנו בניה את דמם עליה
ואם את הארץ בכל זאת אהבת,
הרי לה "לייק" גדול נתת!

חג עצמאות שמח לכולם!
רקעים ותמונות בנושא "יום העצמאות"