אהבה ללא תנאים

כך הייתה דרכו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב מיום עמדו על דעתו.
שאוהב את העשירים כשם שאוהב את העניים,
ואוהב את הקרובים כשם שאוהב את הרחוקים.
ולא אמר רבי לוי יצחק מעולם:
אוהב אני את העניים משום שעולמם חשוך עליהם,
ואוהב אני את הרחוקים בשביל שאוכל לקרבם לתורה.
אלא קטן וגדול, עני ועשיר,
רחוק וקרוב - כולם שווים אצלו לאהבה.
שאין אהבתו תלויה בשום דבר.
לא בעוני ולא בעושר ולא בחכמה.
אלא כיוון שבריותיו של הקדוש-ברוך-הוא הם -
הריהו אוהבם.
רקעים ותמונות בנושא "אוהבים / חברים"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net