הזמנה מגננת למסיבת פורים

מתוך:

הזמנות

אם נא מצאתי חן בעיניך
לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי
כי יצא דבר הגננת
אל כל האמהות
ויקבצו את כל נער
אל בית הגן
ונתון תחפושותיהם בחבלי בוץ וארגמן
בהראותם את כל יקר תפארת מלבושתם
תתמלא שמחה וששון מסיבתם
השתייה כדת, אין אונס,
המשתה כיד המלך - להודות על הנס
נודה להשם בשיר ובשבח
ונזכה כולנו לפורים שמח!

ביום _____ בתאריך ____

הדפסת הברכה רקעים ותמונות לברכות

ברכות בנושאים קשורים
רקעים ותמונות בנושא "הזמנות לאירועים"