בתוך הסוכה - בקצרה

עתה אנו יושבים בתוך הסוכה
והיא בקישוטיה עשירה.
אוכלים, צוחקים ונהנים
ופה ושם מעט שירים.
בבוקר מנענעים את הלולב
והולכים לשמוע דרשה קצרה מהרב.
רקעים ותמונות בנושא "סוכות"