בר מצווה - הזמנה

הנה הגיע העת,
מן הילדות להיפרד,
כבר בגרתי ידידי,
למשחקים אמרתי די.
נכנס אני לעול מצוות,
יש זכויות אך גם חובות,
ועל כן ומשום כך,
לציין זאת אני מוכרח.
הנכם מוזמנים לבר המצווה של .............
ביום______בתאריך______
נשמח לראותכם בין אורחינו.

הדפסת הברכה רקעים ותמונות לברכות

ברכות בנושאים קשורים
רקעים ותמונות בנושא "הזמנות לאירועים"