אור החנוכה שלי

האור שלי הוא אור של תקווה, של אמונה גדולה.
אור החנוכה מזכיר לנו בכל שנה מחדש,
עד כמה ברי מזל אנחנו,
עד כמה האור הוא מנת חלקינו.
אור האהבה, הנתינה והחסד,
אור הסובלנות, האמת והחיים.
אור הנרות, הבוקע מכל חלון,
מזכיר הוא את הנס שהיה פעם,
אך מציין הוא גם את הטוב והמיוחד הפרטי, שיש לכל אחד ואחד
ועל כך צריך לומר תודה, בתפילה...

רקעים ותמונות בנושא "חנוכה"