ליום ירושלים - מבט אוירי על ירושלים

http://www.alisrael.com/heb_hover.html
רקעים ותמונות בנושא "יום העצמאות"