להיות בשמחה תמיד

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלי ותזכני להיות בשמחה תמיד, ואגיל אשמח בך ובישועתך תמיד, על כל החסדים אשר עשית עמדי, ואזכה לפרש כל שיחתי לפניך, בכל לב ונפש, בלב נשבר ובכיה גדולה מתוך שמחה.
ריבונו של עולם, אב הרחמים, אשר עוז וחדווה במקומך, אתה יודע כי שמחה נתונה בלבי מצד אחד, ועצבות מצד אחד.
וגודל השמחה והחדווה שיש לי לשמוח על חלקי הוא בלי שיעור, שזיכיתני ברחמיך הרבים להיות מזרע ישראל. ואתה יודע כמה מזיקה לנו העצבות, אבל מה נעשה והיא מתגברת עלינו בכל פעם?
על כן באתי לפניך, מלא רחמים, אדון השמחה והחדווה, שתרחם עלי ותלמדני לשמח נפשי בכל עת, ואזכה להתגבר ולהתחזק בשמחה וחדווה תמיד, עד שאזכה לרקוד מחמת שמחה.
זכני ברחמיך הרבים שתתלהב בי השמחה מכל הנקודות הטובות האמיתיות שבי, עד אשר יתבטלו על ידי זה החושך והדאגה והעצבות, אגילה ואשמחה בישועתך בכל עת.

מתוך תפילתו של רבי נתן מנמירוב תלמידו של רבי נחמן מברסלב
רקעים ותמונות בנושא "פורים"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net