קצת ישראליות - אוסף קישורים מצוין!

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/Sigaltp/cp/homepage/60.htm
רקעים ותמונות בנושא "יום העצמאות"