בכל ילד יש אור

כל ילד דומה לנר...
את האור בליבו שומר.
לעיתים האור עמום ונסתר
לפעמים הוא גלוי ונהדר.
אך דבר אחד לגמרי ברור
בלב כל ילד האור שמור!
רקעים ותמונות בנושא "חנוכה"