כד קטן

ומרגעי החושך,
מאפלת היום יום,
גם אתה בכוחך
למצוא בך-
כד קטן

להדליק ממנו את הנר
שיאיר פניך
יאיר ימיך
והחיים כולם.

רקעים ותמונות בנושא "חנוכה"