ריכוז קישורים לחג

http://kaye7.school.org.il/succoth.htm#c24
רקעים ותמונות בנושא "סוכות"