סיור וירטואלי במצלמות פנורמיות בארץ ישראל

http://www.tourism.gov.il/tourism/Virtual%20Tour/map_index2.html
רקעים ותמונות בנושא "יום העצמאות"