ברכת האילן

משל לאדם שהיה הולך במדבר
והיה רעב ועייף וצמא
ומצא אילן שפירותיו מתוקין
וצלו נאה ואמת המיים עוברת תחתיו
אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו
וכשביקש לילך אמר:

אילן אילן, במה אברכך?
אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין,
הרי פירותיך מתוקים;
שיהא צילך נאה,
הרי צילך נאה;
שתהא אמת המים עוברת תחתיך,
הרי אמת המים עוברת תחתיך;
אלא, יהיה רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.

תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ה ע"ב
רקעים ותמונות בנושא "טו בשבט"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net