מנהגי חג החנוכה

1. אוכלים מאכלים מטוגנים בשמן (סופגניות ולביבות), לזכר פח השמן שנעשה בו נס.

2. מדליקים את נרות חנוכה במקום בולט הפונה לרשות הרבים , כדי שיהיה חג חנוכה ניכר ומפורסם.

3. חלוקת דמי חנוכה - מנהג היה בקהילות ישראל שבימי חנוכה שקדו על חינוך הילדים
ופרנסי הקהל היו נאספים לתקן תקנות כדי למשוך לתורה את נערי ישראל והמון העם כי חנוכה מלשון חינוך ולכן ההורים מחלקים מעות חנוכה , כלומר , מתנות אלה שאתם
מקבלים היום כדי שתקבלו עליכם נועם עול תורה לתמיד.

4. מאכלי חלב בחג - יהודית נתנה להולפורנש הצורר, חלב במקום מים והרגה אותו ,
וכך הצילה את עירה ממצור.

5. בארצנו הונהג , מדי שנה ושנה , מירוץ הלפיד ממודיעין לערים וישובים שונים.
רקעים ותמונות בנושא "חנוכה"