חידון לחנוכה

http://www.education.gov.il/moe/hagut/hanuka/hh3.htm
רקעים ותמונות בנושא "חנוכה"