אהבה והיפוכה בכתב דיגיטלי

עם כל הכב!ד !הגא!!ה לא משחק*ם באהבה!
נדרת* נדר אל!ה* לאה!ב את מ*? א!תך אבל זה לא אפשרי
תזכ!ר => א*ן אהבה בל* אכזבה
ד**ג מחפש כר*שה,מלצר מחפש כ!ס*ת,נגר מחפש חת*כה,
ע*!!ר מחפש כלבה,ת*נ!ק מחפש ב!בה !אנ*?? אנ* מחפשת א!תך!!!!
ואתה,הב!גד שאנ* אוהבת=>הדרך ה*ח*דה שבה ת!כל להש*ג א!ת* ה*א בחל!ם=>אז
יאללה לך ל*ש!ן!
עד*ף ל*ה*!ת ב!דד=>מאשר חבר ב!גד!!!!
לא מב*טה לאח!ר=>מה שהיה לע!לם לא *חז!ר...
יש ט!ב!ת,*ש גר!ע!ת ממנ* אבל בד!גר*,=>א*ן כמ!ני!
אז תפנ*ם מת!ק אנ* ב!בה אבל א*ת* לא משחק*ם!!
רקעים ותמונות בנושא "אוהבים / חברים"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net