אהבה והיפוכה בכתב דיגיטלי

עם כל הכב!ד !הגא!!ה לא משחק*ם באהבה!
נדרת* נדר אל!ה* לאה!ב את מ*? א!תך אבל זה לא אפשרי
תזכ!ר => א*ן אהבה בל* אכזבה
ד**ג מחפש כר*שה,מלצר מחפש כ!ס*ת,נגר מחפש חת*כה,
ע*!!ר מחפש כלבה,ת*נ!ק מחפש ב!בה !אנ*?? אנ* מחפשת א!תך!!!!
ואתה,הב!גד שאנ* אוהבת=>הדרך ה*ח*דה שבה ת!כל להש*ג א!ת* ה*א בחל!ם=>אז
יאללה לך ל*ש!ן!
עד*ף ל*ה*!ת ב!דד=>מאשר חבר ב!גד!!!!
לא מב*טה לאח!ר=>מה שהיה לע!לם לא *חז!ר...
יש ט!ב!ת,*ש גר!ע!ת ממנ* אבל בד!גר*,=>א*ן כמ!ני!
אז תפנ*ם מת!ק אנ* ב!בה אבל א*ת* לא משחק*ם!!

הדפסת הברכה רקעים ותמונות לברכות

אנשים שקראו ברכה זו, קראו גם את הברכות הבאות

לחברה הכי טובה
לו ידעת מה אתה בשבילי
להיות חבר
לבעלי היקר
לבעל יקררקעים ותמונות בנושא "אוהבים / חברים"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net