אהבה בכתב דיגיטלי 3

ל! ה++ת מס!גל ל!מ7 ל+ א[+ א!ה2 א!תך
של!ש מ+ל+ם 9ש!ט!ת לא א7!כ!ת במי!חד
של!ש מ+ל+ם שמתח72!ת למ+ש9ט
מש9ט <ה פש!ט
אך מל>! משמע!ת
מש9ט שאם ה++ת מס!גל ל!מ7
ה+ה מחמם את ל+2+ הק7
הל2 שק9א בגללך
הל2 ש7!3ה 7ק א!תך
ה++ת+ [!ת[ת את <ל חיי
רק בשב+ל לשמ!ע מ9+ך המק()+ם צ+7!ף זה
של!ש מ+ל+ם
א2ל עד שת+ה+ה מ()!גל לה2+ע רגש!ת
דע שא[+ מא!ה2ת 2ך קש!ת
וא!מ7 לך 22טחה
א[+ א!ה2ת א!תך
.•*°*•.•*°*•.
°•.¸ ¸.•°
°v°

רקעים ותמונות בנושא "אוהבים / חברים"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net