ברכה לחיילנו היקרים ולכוחות הביטחון

לחיילנו היקרים וכוחות הביטחון
שנלחמים בעזה בעוז ובגאון,
יתן ה' את אויבנו
אלה הקמים עלינו,
שישמור האל על הנלחמים בחוזקה
ויצילם מכל צרה וצוקה
וישלח להם ברכה
ובכל מעשה ידיהם הצלחה.

ידבר שונאינו תחתיהם
ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת נצחון,
ויקוים בנו הכתוב "כי ה' אלֹקיכֶם ההלךְ עמכם
לְהלחם לכם עם איביכם
להושיע אתכם".

חיזרו לשלום לביתכם,
שלמים ובריאים בגופכם ובנפשכם.
רקעים ותמונות בנושא "גיוס / שחרור"


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net