אבוקת הלבבות - חג אורים שמח

להאיר, משמעו להביא שמחה
למקום בו שורר העצבות.
להאיר, משמעו להביא את טוב לבך
למקום בו שורר הרוע.
להאיר, משמעו להפיג חשיכה
ממקומות אפלים.
להאיר, משמעו להפיץ אהבת חינם,
במקומות בהם שוררת השנאה.
להאיר, משמעו להחמיא ולפרגן,
במקומות בהם שולטת הקנאה.
להאיר, משמעו לחזק באמונה,
במקומות בהם שוכן הייאוש.
להאיר, משמעו להעצים ילדים, קשישים ושאר אנשים,
אשר לכך זקוקים, היות ומרגישים חלשים.
להאיר, משמעו לטעת תקווה בלבבות בני האדם,
להאיר, משמעו להאיר פנים לאנשים.
להאיר, משמעו לראות הניצוץ האלוקי
הקיים בכל אדם, ילד ואשה.
להאיר, משמעו לפעול למען קירוב לבבות,
איחוד הניצוצות האלוקיים לשלהבת אחת,
גדולה אשר תאיר ברבים, או אז,
למרחוק תראה האבוקה,
של לבבות ואורות מלוכדים.
רקעים ותמונות בנושא "חנוכה"