הברכה של מורה

אתם כנראה נורא חשובים למי ששלח לכם את הברכה.
הנה הברכה שמצאו במיוחד בשבילך:

מורה, אתה גבר גבר. אתה יותר מתוק מכנאפה.
ברכות אחרונות: