הברכה של גילי

אתם כנראה נורא חשובים למי ששלח לכם את הברכה.
הנה הברכה שמצאו במיוחד בשבילך:

גילי, את העיפרון הכי מחודד בקלמר! את יותר אנרגטית מעדי פוטרמן.
ברכות אחרונות: