הברכה של אמאגילי

אתם כנראה נורא חשובים למי ששלח לכם את הברכה.
הנה הברכה שמצאו במיוחד בשבילך:

אמאגילי, את תקועה לי בראש כמו שיר בגלגלצ. את יותר מקורית מאבו-שוקרי (המקורי).
ברכות אחרונות: