הברכה של אמא

אתם כנראה נורא חשובים למי ששלח לכם את הברכה.
הנה הברכה שמצאו במיוחד בשבילך:

אמא, את יודעת מה זה נבדל. כל חיוך שלך הוא מיליון דולר. בלי מע"מ.
ברכות אחרונות: