מאת: אדוארד דה-בונו
Pin It

אכזבה נולדת מהפער שבין היכולת שלנו לבין ציפיותינו.