תפילה לשמח חתן וכלה

אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
ריבונו של עולם, אדון כל השמחה והחדווה,
אשר השמחה במעונך.
ברחמך הרבים בראת ששון ושמחה,
חתן וכלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה.

זכני, ברחמך הרבים, שאזכה לקיים מצות הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלמות, בקדושה, ובטהרה גדולה.
ואזכה בכל עת, לשמח חתן וכלה, לשמחם בכל עוז וחדווה גדולה.

להרבות בכל מיני שמחה לפניהם ולרקוד לפניהם בכל כחי, בשמחה וחדווה גדולה.
ואזכה ע"י הריקודין להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כל ישראל,
ותתן שמחה בליבי, עד שיתנשאו רגלי ע"י שמחת הלב.
ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים. בשמחה וחדווה גדולה, עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה העליונים

ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך, רעיתך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה, באהבתך, ובחמלתך, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל, בגשמיות ורוחניות.

ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש לגאולתנו, ותעלנו בשמחה לארצנו, ותבנה בית קודשנו ותפארתנו.

מתוך "ליקוטי תפילות"
רקעים ותמונות בנושא "חתונה / חינה"

השלב הבא - ברכה מיוחדת לחברה

מהר מידי חולפות להן השנים
אנחנו מביטים במראה ולא מאמינים
רק לפני רגע היינו בצבא,
שנייה אחר כך מצאנו אהבה
וחמש דקות קודם הוצאנו רישיון
ובכינו על ש...

להמשך קריאה >


נושאים נפוצים

כל הזכויות שמורות לאתר הברכות הישראלי © brachot.net