ברכות לקבלת ספר תורה / קבלת חומש

(26/11/2008)
ילדים וילדות , יקרים ויקרות,
הנכם במעמד מיוחד שייזכר לדורות:
היום אתם חוגגים את טקס קבלת התורה,
התורה שכולה אורה ושמחה.
מי ייתן ואורה הרב יקרין על חייכם,
ותלווה בכל משעול ונתיב אתכם.
שתעניק לכם ברכות ותצעדו בשבילים מוארים,
ותשמרו על כל המצוות והחוקים שהנכם יכולים,
שתמצאו בספר התורה הרפתקה וחוויה,
בקריאת הסיפורים תמצאו הרבה הנאה.
מאיתנו,
_______
הדפסת הברכה שליחת ברכות רקעים ותמונות לברכות
ברכות בנושאים קשורים:
קבלת ספר תורה וחומש
אנשים שקראו ברכה זו, קראו גם את הברכות הבאות:
שלום כיתה א
שיר לפרידה והתחלה חדשה
מתי יהיה לי האומץ להתחיל מחדש?
מתחילים מחדש

רקעים ותמונות בנושא "התחלה חדשה"