שתמיד תראה את האורות הקטנים

ואת הכוכבים הרחוקים

ושניצוץ האור שבלבך

יאיר ויעלה שלהבת

להאיר לרבים

להאיר לבבות

ולכל אשר תשלח ידך תצלח דרכך

רקעים ותמונות בנושא "יום הולדת"